Detta är Mirrikauppas register- och dataskyddsbeskrivning enligt personuppgiftslagen (10 och 24 §) och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Upprättad 24.5.2018. Senast ändrad 24.5.2018.

1. Personuppgiftsansvarig
Mirrikauppa
Hapsukatu 1 A 1, FI-20660 Littoinen, Finland
FO-nummer: 1751740-1

2. Kontaktperson i ärenden som rör registret
Petteri Mäntysaari
[email protected]
045 7874 4747

3. Registrets namn
Flugnätbutikens kunduppgifter i e-handelsappen WooCommerces orderarkiv.

4. Syfte med behandlingen av personuppgifter
I registret införs kontaktuppgifter till Mirrikauppas kunder för kontakt och leverans av beställningar, samt uppgifter som behövs för företagets förvaltning. Den rättsliga grunden till behandling av personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning stadgas i 8 § i personuppgiftslagen: den registrerades entydiga samtycke.

5. Registrets datainnehåll
Om varje person (Kund):
– Namn
– Adress
– Mobilnummer
– E-postadress
– Logguppgifter som rör användningen av tjänsten och som kan användas för utredning av fel.

6. Regelmässiga informationskällor
Uppgifter som den registrerade själv (eller i fall av en minderårig person dennes vårdnadshavare) angett/lagrat.

7. Regelmässigt överlåtande av uppgifter samt överföring av uppgifter
Mirrikauppa som verkar som personuppgiftsansvarig för inte vidare tjänstens uppgifter. Uppgifterna används endast för fakturering, kommunikation mellan Kund och Kontaktperson samt för postning av färdiga produkter.

8. Överföring av uppgifter utanför EU eller EES
Se föregående punkt.

9. Principer för registerskydd
Det elektroniska orderarkivet förvaras på en server i Finland i ett låst och övervakat datacenter.

Åtkomst till de elektroniska systemen:

E-handelsappen WooCommerce
Petteri Mäntysaari

10. Granskningsrätt
Varje person som finns i registret har rätt att granska sina uppgifter som lagrats i registret och kräva att eventuella felaktiga uppgifter rättas till eller att bristfälliga uppgifter kompletteras. Om en person vill granska de uppgifter om honom eller henne som lagrats eller kräva korrigering av dem, ska begäran skickas skriftligt till den personuppgiftsansvarige. Den personuppgiftsansvarige kan vid behov be att den som framställt begäran legitimerar sig. Den personuppgiftsansvarige svarar kunden inom den tid som anges i EU:s dataskyddsförordning (i regel inom en månad).

11. Rätt att kräva korrigering av uppgifter
Se föregående punkt.

Uppgifter som krävs enligt Finlands bokföringslag (handlingar som styrker bokföringen) ska förvaras i sex år.

12. Övriga rättigheter i anslutning till behandling av personuppgifter
En person som finns i registret har rätt att begära att hans eller personuppgifter raderas ur registret (“rätt att glömmas bort”). Den registrerade har dessutom andra rättigheter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning. Begäranden ska skickas in skriftligt till den personuppgiftsansvarige. Den personuppgiftsansvarige kan vid behov be att den som framställt begäran legitimerar sig. Den personuppgiftsansvarige svarar kunden inom den tid som anges i EU:s dataskyddsförordning (i regel inom en månad).

– Adress
– Mobilnummer
– E-postadress
– Logguppgifter som rör användningen av tjänsten och som kan användas för utredning av fel.

6. Regelmässiga informationskällor
Uppgifter som den registrerade själv (eller i fall av en minderårig person dennes vårdnadshavare) angett/lagrat.

7. Regelmässigt överlåtande av uppgifter samt överföring av uppgifter
Kappas valokuvaamo som verkar som personuppgiftsansvarig för inte vidare tjänstens uppgifter. Uppgifterna används endast för fakturering, kommunikation mellan Kund och Kontaktperson samt för postning av färdiga produkter.

8. Överföring av uppgifter utanför EU eller EES
Se föregående punkt.

9. Principer för registerskydd
Det elektroniska orderarkivet förvaras på en server i Finland i ett låst och övervakat datacenter.

Åtkomst till de elektroniska systemen:

E-handelsappen WooCommerce
Petteri Mäntysaari

10. Granskningsrätt
Uppgifterna kan granskas i första hand genom att kontakta Kontaktpersonen.

11. Rätt att kräva korrigering av uppgifter
Se föregående punkt.

Uppgifter som krävs enligt Finlands bokföringslag (handlingar som styrker bokföringen) ska förvaras i sex år.

12. Övriga rättigheter i anslutning till behandling av personuppgifter
Personen kan neka till att företaget som använder tjänsten skickar elektroniska marknadsföringsmeddelanden till honom eller henne, genom att be Kontaktpersonen lägga till ett förbud i tjänsten för hans eller hennes räkning.